Vi strävar efter att fortlöpande utbilda oss och våra medarbetare

Grundare och ägare

Fransson & Karlsson startades 1964 av Lennart Fransson och Karl-Arne Karlsson. 1968 ombildades företaget till aktiebolag. Grundarna drev företaget fram till 11/11- 96 då Bo-Göran Fransson, Hans Karlsson, Bengt Gustafsson och Göran Klaesson tog över. De nya ägarna var alla tidigare anställda. Sedan 2015 är Göran Klaesson och Hans Karlsson ensamma ägare.

Kompetensområden

Vi gör allt inom byggnation, från bottenplatta till nock, vi tar även totalentreprenader där vi ansvarar för hela bygget inkl. el, vvs, målning mm. tillsammans med våra utvalda underentreprenörer. 
Vår kompetens omfattar förutom lång erfarenhet inom branschen, utbildad kvalitetsansvarig, godkända som BAS-U arbetsmiljösamordnare, certifiering enligt BKR´s branschregler för keramiska beklädnader i våtrum. Vi har även behörighet att arbeta med härdplaster. Förutom dessa har vi självklart utbildning för ställning, liftar, säkra lyft, heta arbeten och andra arbetsmiljöfrämjande utbildningar.

För att säkerställa kompetensutveckling och kvalité certifierade vi oss 2015 för FR 2000 ett kvalité och miljöledningssystem.
FR2000               BKR

 Kvalitetspolicy

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall alltid lämna kunden nöjd. Arbetet skall följa gällande lagar och föreskrifter samt utföras fackmässigt i nära samarbete med kund. En ständig förbättring av kvalitén är en självklar del i vårt arbete.

Lokaler

Vårt förråd är i dagsläget på ca 500m² . I förrådet har vi även en verkstad.
I mitten av 2006 fick vi erbjudande av Föreningssparbanken att köpa deras lokala bankkontor i Björketorp. Så vi lade ett bud och fick köpa fastigheten.
Då föddes idén om att flytta vårt egna kontor från lagret i Skallared till de fina lokalerna i centrala Björketorp. Och även att kunna erbjuda andra företagare ett prisvärt kontor med alla faciliteter och utrustning.

Miljöpolicy

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall medverka till ett hållbart samhälle. Det betyder att vi skall välja det som är mest fördelaktigt ur miljöhänsyn och arbetsmiljö. Vårt avfall skall tas omhand/sorteras enligt kommunens riktlinjer, Vi skall minst alltid följa gällande lagar och föreskrifter. Vi skall följa upp vårt miljöarbete för att alltid förbättra oss.

Affärsidé

Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall utföra byggtjänster åt privatpersoner och företag i Marks kommun med omnejd.

Kunder

Vi har både företag och privatpersoner som kunder. Sen 1994 är vår största kund AB Ludvig Svensson där vi utför allt från småreparationer till ny-, om- och tillbyggnad av deras fastighetsbestånd. Vi gör gärna både små och stora jobb, och självklart även jobb där vi drar av ROT-avdraget direkt på fakturan.
Vi mäter ständigt våra kunders nöjdhet för att vi vill utveckla oss.

Under 2015 är kundnöjdheten hittills 9.85 av 10.00

Resurser

Våra medarbetare är utan tvekan vår största resurs, och vi är väldigt stolta över hur de jobbar och bemöter våra kunde.

 Till vårt förfogande har vi även diverse byggplatsutrustning så som byggställning, aluminium-ställning, byggsåg, arbetsbodar, avfuktare, luftrenare, värmare, bilmaskiner mm.
Vi har som uttalat mål att äga vår maskinpark så kunden inte skall få orimliga kostnader för hyrmaskiner. Vi tar enbart självkostnadspris för utrustning som kräver underhåll eller är dyra i inköp.
För våra transporter har vi 2st flakbilar så att vi även där kan hålla ner kundens kostnader, till det kommer en teleskoplastare. På vårt förråd har vi en 3 tons el-truck.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö innebär vissa risker som skall tas hänsyn till. Vi skall med god marginal leva upp till lagar, föreskrifter och gällande normer.
Arbetsmiljön i Byggnadsfirman Fransson & Karlsson AB skall inte utsätta medarbetare och andra för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön skall på våra arbetsplatser vara god med hänsyn till arbetes natur.
En trivsam arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. En förutsättning är att det råder en ärlig och öppen attityd på våra arbetsplatser och att alla risker och hot mot vår säkerhet rapporteras.
Vid nyinvesteringar och eller andra förändringar i verksamheten, skall hänsyn och i samverkan med medarbetarna tas av arbetsmiljön. Vi skall ständigt arbeta för en bättre arbetsmiljö.

Trippel-A 2015 (2) (454x640)

 

hemsida och produktion